När du väl lär dig dessa fyra djupgående lektioner från Lao Tzu kommer ditt perspektiv på livet att förändras helt

När du väl lär dig dessa fyra djupgående lektioner från Lao Tzu kommer ditt perspektiv på livet att förändras helt

Lao Tzu är en av de största kinesiska filosoferna som någonsin har levt.

Hans lärdomar har blivit så inflytelserika i det kinesiska samhället att de fortfarande lärs ut fram till i dag.

Under hela sin hängivenhet att hjälpa andra leva ett meningsfullt och uppfyllande liv skapade han de fyra huvudreglerna för att leva.

Gamla texter säger att Lao Tzu nådde det högsta medvetandetillstånd som är tillgängligt för människan, så han är verkligen en person som är värt att lära sig av.

Så om du kämpar för att hitta mening och syfte i livet, låt dessa fyra huvudregler från den stora östliga filosofen vägleda dig.

”Att förverkliga beständigheten och stadigheten i ditt liv är att förverkliga universums djupa natur. Denna insikt är inte beroende av något övergående inre eller yttre tillstånd, utan är ett uttryck för ens egen oföränderliga andliga natur. Det enda sättet att uppnå den universella vägen är att upprätthålla de integrerade dygderna hos konstansen, stadigheten och enkelheten i ens dagliga liv. ” - Lao Tzu

1) vördnad för hela livet

Den första regeln säger att vi ska respektera alla livsformer och inte söka dominera eller kontrollera dem.

Enligt Lao Tzu är det första steget att uppnå detta att älska oss själva, och sedan kommer denna kärlek naturligtvis att sträcka sig till alla andra varelser.

Vi måste behandla andra med respekt, vänlighet och tacksamhet. Det är det enda sättet vi alla kommer att leva i fred och harmoni.

2) Naturlig uppriktighet

Denna regel handlar om äkthet och ärlighet.

Vi måste vara trogna mot vem vi verkligen är, utan att låta yttre krafter förändra oss.

När vi väl börjar acceptera och förstå vem vi verkligen är, börjar vi förstå vad ett lyckligt liv innebär för oss.

Nästa steg är att följa vår sanning, allt annat kommer att falla på plats, enligt Lao Tzu. När dina tankar och handlingar stämmer överens kommer du att börja veta innebörden av uppriktighet.

3) Mildhet

Att vara mild betyder att vara snäll mot allt liv och inte öva vänlighet baserat på egoistiska önskningar.

Vi ger upp behovet av att ha rätt och inser att vänlighet är den viktigaste dygden som finns.

När vi tar hänsyn till andras behov och ger bort vår önskan att manipulera eller kontrollera dem, lever vi i harmoni. Öva mjukhet så börjar du förstå vad som verkligen är viktigt i livet.

Här är ett citat från Wayne Dyer som förklarar vad den verkliga kraften i mildhet är:

”Mildhet innebär i allmänhet att du inte längre har en stark egoinspirerad önskan att dominera eller kontrollera andra, vilket gör att du kan gå in i en rytm med universum. Du samarbetar med det, ungefär som en surfare som åker med vågorna istället för att försöka övervinna dem. Mildhet innebär att acceptera livet och människorna som de är snarare än att insistera på att de är som du är. När du tränar att leva på detta sätt försvinner skuld och du njuter av en fredlig värld. ” - Wayne Dyer

4) Stöd

Denna dygd säger att vi måste fokusera på att stödja andra. Vi har alla en svår resa i livet och det bästa vi kan göra är att hjälpa varandra att lyckas på den resan.

Det är här vi förkroppsligar drag av att ge utan att förvänta oss något i gengäld.

Enligt Lao Tzu är det naturligt att ge oss, men vi förlorar detta när samhället säger till oss att fokusera på oss själva.

Men när vi återvänder till vårt naturliga tillstånd att hjälpa andra, hittar vi ett liv med verkligt syfte och finner glädje genom att göra andra människors liv enklare.